Person's information

Prof. Pedro Andreo

Name
Prof. Pedro Andreo
Position
Professor of Medical Radiation
Affiliation
Institutionen för Onkologi-Patologi (OnkPat), Enheten för medicinsk strålningsfysik och Forskningscentrum för strålbehandling - - Sweden

Karolinska University Hospital, Stockholm University

PO BOX 260

SE-171 76 Stockholm

Sweden

NMI Directors and Member State Representatives

Delegates

14 November 2007

General Conference on Weights and Measures

Delegates

From 12 to 16 November 2007

Consultative Committee for Ionizing Radiation - Measurement of radionuclides

For information

From 23 to 25 May 2005

CCRI Webinar

Delegates

31 May 2022

BIPM Metrology Summer School 2008

Teacher

From 29 June to 11 July 2008

CCRI Section II: Measurement of radionuclides

For information

From 23 to 25 May 2005